United Investors

Orgány

Michal Klusák

Právně řídí společnost a její aktivity. Specializuje se na NOZ.

Petra Šupová

Specializuje se na účetní stránku investičních aktivit. Řídí účetní oddělní skupiny.

Pavel Kerner

Řídí a odpovídá za nové zdroje. Je zodpovědný za rozvoj aktivit.

Vladislav Šupa

Stojí za daňovou stránkou investičních aktivit.

Zbyněk Šupa

Řídí účetní oddělení skupiny.