United Investors

Naše mise

Považujeme se za střednědobého investora. Opíráme se o právní, ekonomické, auditorské a daňové zázemí, které nám poskytuje nejen vzdělání managementu, ale především letitá praxe. Vybíráme si investiční projekty, které z historie známe anebo příležitosti, do kterých jsme schopni umístit odborníky s patřičnou praxí pro řízení.

V realitním businessu jsme koncentrováni na unikátní multifunkční projekty jak architekturou, uzemním plánováním tak především umístěním. Zásadní je pro nás vysoká kvalita zhotovení, jasná a transparentní pravidla. Odmítáme jakkoliv ohýbat právní rámec České republiky a podporovat klientelismus. Naopak, trváme na důsledném dodržování zákonů České republiky a na dobrých mravech.